Het belang van mentaal fitte en veerkrachtige medewerkers en teams voor de organisatie: voorkomt hoge ziektekosten, creëert gelukkige, bevlogen medewerkers en draagt bij aan resultaat.

Herkent u als leidinggevende, HRM-adviseur of bedrijfsarts één of meerdere van de volgende situaties:

 • Medewerker(s) die (dreigen) uit te vallen door psychische klachten, zoals stress & burn-out?;
 • Hoogsensitieve medewerker(s) die gemakkelijk overprikkeld raken en moeite hebben hun grenzen te bewaken?
 • Medewerker(s) die niet tot hun recht komen, omdat ze niet op de juiste plek zitten?;
 • Medewerker(s) die ambitieus zijn en zich graag willen door ontwikkelen?
 • Team(s) waarin gedoe is, de samenwerking niet lekker loopt en/of de communicatie beter kan?

Medewerkers zijn het kapitaal van uw organisatie. Het is belangrijk om ze op de juiste manier in te zetten en te begeleiden, zodat u (langdurig) verzuim, onvrede of verminderd functioneren voorkomt. Nog belangrijker: vitale werknemers die geluk ervaren op het werk functioneren beter, zijn productiever en hebben een positieve invloed op hun collega’s. Hierdoor werken zij in teams beter en fijner samen.

1. Begeleiding bij stress, burn-out en hoogsensitiviteit

Stress & Burn-out klachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Vaak een combinatie van factoren. Een te hoge werkdruk, privé omstandigheden, spanningen tussen collega’s of hooggevoeligheid. Tijdens een coachingstraject onderzoeken we waar de klachten vandaan komen. De medewerker leert om veerkrachtiger te worden door zijn klachten te (h)erkennen, los te komen van belemmerende gedachten en weer energie op te bouwen in verbinding met zijn waarden. Op een verantwoorde manier laten we de medewerker weer re-integreren in het werk. De coaching houdt hier niet op. Terugvalpreventie is uiteraard onderdeel van het begeleidingstraject. 

2. Loopbaanbegeleiding

Bij vragen over door- of uitstroom en wanneer medewerkers zich willen heroriënteren op de eigen mogelijkheden en verlangens biedt Sylvia Roovers coaching en advies loopbaanbegeleiding aan. Wanneer een medewerker niet meer op de juiste plek zit, er geen goede match meer is tussen talenten, capaciteiten, verlangens en de huidige functie of de medewerker zijn loopbaanmogelijkheden wil onderzoeken. Een loopbaantraject is altijd maatwerk en bestaat doorgaans uit gesprekken ondersteund door psychologische onderzoeken en gerichte oefeningen. 

3. Maatwerk leiderschapscoaching en gedragstrainingen

Als uw medewerkers groeien, groeit uw organisatie ook! Benut de talenten en eigen initiatieven van uw medewerkers als het gaat om hun doorontwikkeling. Sylvia Roovers coaching en advies begeleidt directeuren, managers, teamleiders en (hoogsensitieve) professionals om onder andere:

 • talenten te ontdekken: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?;
 • zelfvertrouwen te vergroten;
 • communicatie vaardigheden en overtuigingskracht te versterken;
 • leiderschapsvaardigheden te vergroten.

4. Teamcoaching

Waarom teamcoaching?

 

 • Door de flexibiliteit en de veerkracht van een team te vergroten, worden oude denk- en gedragspatronen doorbroken die het team belemmeren om te ontwikkelen en effectief te functioneren;
 • Vergroot de impact van het team in de organisatie;
 • Vergroot het gevoel van veiligheid en vertrouwen in het team, waardoor er een betere samenwerking ontstaat;
 • Het team leert pro-actiever te worden en eigen verantwoordelijkheid te nemen;
 • Een goed functionerend team draagt bij aan het resultaat. Dat kan zijn een optimale dienstverlening aan klanten of de interne organisatie, kostenreductie, innovatie, strategie en visie etc.

Ik kies voor Sylvia omdat ze -wonend in het hart van onze regio- haar ruime ervaring uit de “assessment-wereld” combineert met haar skills als particulier “levenscoach”. Voor ons team combineert ze het beste uit deze twee werelden.

Gerard Palma, Afdelingshoofd Informatisering, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Lees hier de volledige referentie.

Minder verzuim en kostenbesparing

Door te investeren in uw medewerkers, het beste uit hun talent te halen en hen te ondersteunen bij hun persoonlijke groei ontstaat er een positieve sfeer die betrokkenheid en inzet stimuleert. Het verlaagt het verzuimpercentage en tevens de kosten.

Deskundige begeleiding binnen twee weken

Sylvia Roovers coaching en advies biedt deskundige begeleiding bij bovenstaande vraagstukken. De begeleiding kan vrijwel altijd binnen een termijn van twee weken worden opgestart. Uiteraard vindt er eerst een uitgebreid intakegesprek plaats.

page.php