Wat is teamcoaching?

Het begeleiden van een team naar meer zelfstandigheid, zelfsturing, een sterkere teamcohesie en resultaat. Teamcoaching draagt bij aan een positief en gezond werkklimaat. Door teamcoaching wordt de veerkracht van een team sterker, zodat het team toegerust is om zelfstandig om te gaan en in te spelen op veranderingen en lastige kwesties in de samenwerking of organisatie.

Waarom teamcoaching?

  • Door de flexibiliteit en de veerkracht van een team te vergroten, worden oude denk- en gedragspatronen doorbroken die het team belemmeren om te ontwikkelen en effectief te functioneren;
  • Vergroot de impact van het team in de organisatie;
  • Vergroot het gevoel van veiligheid en vertrouwen in het team, waardoor er een betere samenwerking ontstaat;
  • Het team leert pro-actiever te worden en eigen verantwoordelijkheid te nemen;
  • Een goed functionerend team draagt bij aan het resultaat. Dat kan zijn een optimale dienstverlening aan klanten of de interne organisatie, kostenreductie, innovatie, strategie en visie etc.

Hoe ziet een teamcoachtraject eruit en wat levert het op?

  • Een teamcoachtraject start met een uitgebreide intake met de opdrachtgever, waarna een voorstel volgt;
  • Het daadwerkelijke traject start met een kickoff sessie met het hele team of met individuele gesprekken met de teamleden. Tijdens de kick off sessie worden de samenwerkingsdoelen bepaald en verkrijg ik commitment van het team voor de doelen. Afhankelijk daarvan bepaal ik het programma voor de eerste sessie.
  • Iedere sessie start met een terugblik op de vorige sessie en wat zich in de tussentijd heeft voorgedaan. Daarna stem ik het programma af met het team. Ik ga na of het programma aansluit bij de behoefte op dat moment. Anders pas ik het aan.
  • Ik beschik over een palet aan systemische werkvormen, waarbij op gevoelsniveau patronen in de interactie uit de onderstroom naar boven komen.

MyDrives teamanalyse

Een teamanalyse op basis van MyDrives zorgt voor een goed vertrekpunt voor ontwikkeling van het team. Het geeft inzicht in ieders persoonlijke drijfveren en kenmerken en daarmee hun gedrag op het werk. Sylvia is gecertificeerd MyDrives Consultant.

Medewerkers krijgen zo inzicht in hun drijfveren, worden bewust(er) van wat hen motiveert en over welke specifieke talenten zij beschikken. Het haalt de overeenkomsten van mensen naar boven en geeft tegelijkertijd meteen inzicht in waar het (zou kunnen) wringen. Met een teamanalyse als basis worden de patronen in de samenwerking meteen duidelijk. Dit faciliteert het gesprek hierover, haalt onenigheid uit de lucht, maakt ruimte voor onderling begrip en interventies die nodig zijn om optimaal te functioneren als team. Kortom: een teamanalyse faciliteert gezonde dialoog met respect voor onderlinge verschillen.

Waarom kiezen voor teamcoaching bij Sylvia Roovers coaching en advies?

Ik heb als Arbeid – en Organisatiepsycholoog in mijn werkende leven gewerkt met mensen van allerlei niveaus en heb contacten gehad met organisaties in diverse sectoren. Hierdoor heb ik een breed beeld kunnen vormen van de verschillen in organisatieculturen, managementstijlen en samenwerkingsvormen. Daarnaast heb ik door mijn jarenlange ervaring in het afnemen van assessments mijn observatievermogen sterk ontwikkeld. Ik heb het effect van effectief en ineffectief gedrag van managers kunnen zien en wat dat teweeg brengt in de interactie. Doordat ik altijd al interesse had om voor een groep te staan en me met groepsdynamiek bezig te houden, ben ik toen ik de kans kreeg als Docent Groepsdynamica gaan werken bij de Academie voor Sociale Studies in Breda. Daar heb ik me verdiept in alle aspecten van het werken met groepen en de theorie veelvuldig toe mogen passen in werkgroepen met studenten.

Ik combineer een kwetsbare opstelling met een open en directe benadering, waarbij ik lastige emoties goed kan hanteren. Door mijn goed ontwikkelde voelsprieten ben ik in staat de onderstroom in een team boven water te halen en teamleden in gesprek te brengen met elkaar over de dingen die niet zo gemakkelijk uitgesproken worden. De visjes (of soms haaien) onder water die zich niet zo gemakkelijk naar boven laten hengelen, zogezegd.

Door ingesleten patronen bespreekbaar te maken en deze te doorbreken, ontstaat er meer verbinding in het team en ruimte voor effectievere strategieën. Dit leidt tot meer werkplezier, een hechtere samenwerking en uiteindelijk een betere resultaat.

“Good teams become great ones when the members TRUST each other enough to SURRENDER the me for the WE.”

Is er gedoe in jouw team of kan de samenwerking beter? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Samen maken we een sterk plan om jouw team next level te brengen.’ Op het gebied van teamcoaching werk ik samen met mijn collega’s van Klavergoud.

page.php