Investering in jezelf, jouw loopbaan en/of de samenwerking binnen jouw team of de organisatie

Psychologische begeleiding / coaching is een cadeautje voor jezelf en een goede investering in je persoonlijke of zakelijke ontwikkeling. Met het rendement uit een coaching traject doe je meer van wat bij je past, maak je betere (kloppende) keuzes en ben je succesvoller in je werk. Wat het je oplevert, slijt niet (zoals een bank), maar verhoogt je (eigen)waarde.

 

Zakelijk

Op grond van een (gratis) intakegesprek met de medewerker en desgewenst met de werkgever wordt een offerte op maat opgesteld. Bij teamcoaching vindt een uitgebreide intake plaats met de leidinggevende en/of degene die de opdracht verstrekt. Op grond hiervan wordt een maatwerk voorstel gedaan voor een teamcoachtraject.

Particulier 

Kennismakingsgesprek (een half uur)                                                                           Gratis

Intake (ca. een uur)                                                                                                        € 125,00

Psychologische begeleiding / coaching** (ca. een uur)                                                 € 125,00 

Scholieren, studenten of in het geval van bijzondere omstandigheden (ca. een uur)   € 109,00 

IEMT-behandeling (ca. 1½ uur)                                                                                     € 165,00

 

** Naast een persoonlijk gesprek is het ook mogelijk om een coachgesprek online of via telefonisch contact plaats te laten vinden. Daarnaast bied ik ook wandelcoaching aan. De tarieven zijn hetzelfde.

Vergoeding

Vaak is je werkgever bereid om je tegemoet te komen in de kosten voor coaching of deze volledig te vergoeden. Uiteindelijk heeft de werkgever er ook belang bij dat zijn medewerker optimaal functioneert en bijdraagt aan het succes van de onderneming. Wanneer er sprake is van (dreigend) verzuim hebben zowel werknemer als werkgever een verplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter om te zorgen voor een snelle en efficiënte terugkeer op de werkvloer. Psychologische begeleiding /coaching kan daaraan een waardevolle bijdrage leveren en het proces van herstel versnellen.

 

De coaching en psychologische begeleiding die ik bied worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

page.php