Investering in jezelf

Coaching is een cadeautje voor jezelf en een goede investering in je persoonlijke of zakelijke ontwikkeling.

 

Zakelijk

Op grond van een (gratis) intakegesprek met de medewerker en desgewenst met de werkgever wordt een offerte op maat opgesteld. 

Particulier

Kennismakingsgesprek                                                                                                   Gratis

Psychologische begeleiding / coaching** (ca. een uur)                                         € 109,00 

 

Scholieren, studenten of in het geval van bijzondere omstandigheden                          € 95,00 (ca. een uur)

 

** Naast een persoonlijk gesprek is het ook mogelijk om een coachgesprek online of via telefonisch contact plaats te laten vinden. Daarnaast bied ik ook wandelcoaching aan. De tarieven zijn hetzelfde.

 

Vergoeding

Vaak is je werkgever bereid om je tegemoet te komen in de kosten voor coaching of deze volledig te vergoeden. Uiteindelijk heeft de werkgever er ook belang bij dat zijn medewerker optimaal functioneert en bijdraagt aan het succes van de onderneming. Wanneer er sprake is van (dreigend) verzuim hebben zowel werknemer als werkgever een verplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter om te zorgen voor een snelle en efficiënte terugkeer op de werkvloer. Psychologische begeleiding /coaching kan daaraan een waardevolle bijdrage leveren en het proces van herstel versnellen.

 

Vanaf 1 augustus 2020 is er een tijdelijke subsidieregeling, NL leert door, voor werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, én niet werkenden. Zij kunnen zich met de hulp van een loopbaanadviseur aanmelden voor een ontwikkeladviestraject. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie en wordt de mogelijkheid geboden een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Een mooie kans om na te gaan of jouw werk (nog) bij je past en te werken aan jouw werkgeluk. Neem gerust contact op, zodat ik je kan informeren over de mogelijkheden of kijk op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Coaching en de psychologische begeleiding die ik bied worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Scholingskosten

Ook in 2021 zijn er mogelijkheden om via de belastingdienst coaching als scholingskosten af te trekken. Je kunt 30 tot 50% terug krijgen bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarbij geldt wel een drempel van € 250,00. Aannemelijk gemaakt moet worden dat de begeleiding kwalificeert als een leertraject. Informeer hiervoor bij je belastingadviseur of kijk op www.belastingdienst.nl.

page.php