Investering in jezelf

Coaching is een cadeautje voor jezelf en een goede investering in je persoonlijke of zakelijke ontwikkeling.

 

Zakelijk

Intakegesprek                                                                          Gratis

Uurtarief *                                                                                 € 140,-

 

* Op grond van het intakegesprek wordt een offerte op maat gemaakt.

Particulier

Kennismakingsgesprek                                                          Gratis

Coachgesprek ca. 1 uur**                                                       € 90,-(per 1 januari 2018)

 

** Naast een persoonlijk gesprek is het ook mogelijk om een coachgesprek via telefoon of Skype plaats te laten vinden. Daarnaast bied ik ook wandelcoaching aan. De tarieven zijn hetzelfde.

 

Vergoeding

Vaak is je werkgever bereid om je tegemoet te komen in de kosten voor coaching of deze volledig te vergoeden. Uiteindelijk heeft de werkgever er ook belang bij dat zijn medewerker optimaal functioneert en bijdraagt aan het succes van de onderneming. Wanneer er sprake is van (dreigend) verzuim hebben zowel werknemer als werkgever een verplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter om te zorgen voor een snelle en efficiënte terugkeer op de werkvloer. Coaching kan daaraan een waardevolle bijdrage leveren en het proces van herstel versnellen.

Coaching en de psychologische begeleiding die ik bied worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Scholingskosten

Via de belastingdienst zijn er mogelijkheden om coaching als scholingskosten af te trekken. Je kunt 30 tot 50% terug krijgen bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarbij geldt wel een drempel van € 250,00. Aannemelijk gemaakt moet worden dat de begeleiding kwalificeert als een leertraject. Informeer hiervoor bij je belastingadviseur of kijk op www.belastingdienst.nl.

page.php